Chính sách vận chuyển

Chúng tôi hỗ trợ chi phí vận chuyển với chính sách hỗ trợ vận chuyển cụ thể như sau:

1. Với khách lẻ, khác mua hàng online:

Đơn hàng Phí vận chuyển
Mua từ 2 đôi trở lên Được miễn phí
Mua 1 đôi 30.000đ

Lưu ý: Với đơn hàng Giầy tập đi Attipas sẽ được miễn phí vận chuyển khi mua từ 2 đôi trở lên.

2. Với khách đại lý: Được miễn phí hoặc thu phí vận chuyển tùy thuộc vào thỏa thuận giữa 2 bên.

.
.
.
.